Hakkımızda

İlkeler & Değerler

Haklı saygı ve güvene sahip olan Balkaya & Balkaya Hukuk Bürosu genel hukuk hizmetleri alanında, beklenti ve ihtiyaçlarınıza cevap verecek şekilde, yasal düzenlemelere ve şartnamelere uygun uluslararası düzeyde kaliteli hizmet sunmaktır. İlke olarak benimsediğimiz çalışma prensibimiz ile her projemizde bir önceki projeden daha azimli ve daha çok tecrübe kazanmış olarak kararlılıkla çalışıyoruz.

Neden Faklıyız?

İntikal eden konunun hukuki perspektifte araştırılmasının ardından, sürecin olumlu/olumsuz yanlarının değerlendirilmesi ve izlenecek yolun belirlenmesine karar verilir. Değerlendirme sonucunda verilen kararların uygulamasına geçilir. Gerek Yargı Mercileri gerekse diğer kulvarlarda devam eden/sonuçlanan süreçler hakkında, alınan neticelere göre strateji planlaması yapılır.

Misyon & Hedefler

İki ana alanda geliştirmeyi hedefliyoruz. İlki; en iyi ve en parlak yetenekleri etkilemeli ve aramıza katmalıyız: Biz en iyilerin çalışmak istediği ilham veren bir marka ve şirket olarak kalmak istiyoruz. İkincisi; şirket içerisindeki çeşitliliği artırmayı hedefliyoruz, çünkü farklı bakış açıları ve geçmişler yenilikçilik kültürünün ve sonuca giden başarının anahtarıdır.

BALKAYA & BALKAYA
HUKUK BÜROSU

İstanbul'da kurulu BALKAYA & BALKAYA HUKUK BÜROSU Hukuk Bürosu, aktif ve deneyim sahibi hukukçuları ile; yerli ve yabancı şahıs ve şirketlere hukuki hizmet vermektedir.BALKAYA & BALKAYA Hukuk Bürosu, müvekkillerinin ihtiyaç duyduğu sahalarda hukuki görüş vermekte, taraf oldukları hukuki ihtilaflarda gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışındaki mahkeme ve tahkim heyetlerinde müvekkillerini temsil etmektedir.

Büromuz, kurucu ve çalışanlarının çeşitli sektörlerde edinmiş oldukları uzmanlıkları ve tecrübeleri ışığında gerek bireylerin gerekse tüzel kişilerin ticari, mesleki ve özel yaşamlarında ihtiyaç duyabilecekleri hukuki hizmeti sağlamak üzere kurulmuştur. Bu çerçevede büromuz, öncelikle danışmanlığını yürüttüğü müvekkillerinin faaliyetlerini herhangi bir sorunla karşılaşmaksızın devam ettirmesini sağlamak, olası sorunlarda ise çözüm üretilmesi ve müvekkillerini gerek idari gerekse yargısal merciiler nezdinde en iyi şekilde temsil etmek amacındadır. Büromuz, bu amacı doğrultusunda müvekkillerinin ihtiyaçlarını, sürekli iletişime dayanan, müvekkil kimliğine uygun bir çalışma sistemi kurarak karşılamayı ilke edinmiştir.

GökKargiliHukuk

Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz İçin Araynız...