Rekabet Hukuku ve Haksız Rekabetin Önlenmesi

Rekabet Hukuku ve Haksız Rekabetin Önlenmesi, farklı düzenlemelere tabi olsalar da adeta bir madalyonun iki yüzü gibi serbest piyasanın sağlıklı işleyişine katkı sağlamaktadırlar. 

Serbest piyasa ekonomilerinde, rekabet hukukunun çok büyük bir önemi bulunmakta, bu alan sürekli olan gelişmektedir. Balkaya & Balkaya, müvekkillerine iç bünyelerinde güncel rekabet düzenlemelerine uyumlu bir sistem oluşturma/sürdürmeleri konusunda danışmanlık sağlamakta, rekabet soruşturmasına maruz kalmaları durumunda Rekabet Kurumu nezdindeki süreçlerde somut olayın gerektirdiği en doğru stratejiyi belirleyerek müvekkillerinin yanında yer almakta ve müvekkil aleyhine alınan herhangi bir karar olması halinde açılan tüm davalarda müvekkillerini temsil etmektedir.

Bunların dışında, Balkaya & Balkaya, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı nezdinde açılmış veya yurtdışında mukim kurumlarca başlatılmış olan anti-dumping soruşturmalarının yürütülmesi ve işbu soruşturmalarda şirketleri temsil görevini de üstlenmektedir.