Banka ve Şirketler Hukuku

Balkaya & Balkaya, müvekkillerine akreditifler, ICC Yeknesak Kuralları, şirket kuruluşu, esas mukavele değişiklikleri, anonim ortaklık yönetim kurulunun yetki ve sorumlulukları, organlar arası uyuşmazlıklar, azınlık hakları, imtiyazlı paylar...

imtiyazlı paylar (altın paylar), tahvil ihracı, şirketlerin feshi, infisahı ve tasfiyesi, şirket birleşme ve devralmaları, nevi değiştirme, SPK mevzuatı, lisans ve distribütörlük anlaşmaları, müvekkiller adına veya müvekkiller ile beraber müzakerelere katılma, mevcut sözleşmeler hakkında mütalâa verme, sözleşme tanzimi, joint venture/ortak girişim kuruluş anlaşmasını ve uydu sözleşmeleri kaleme alma, yurt dışında çeşitli ülkelerde şirket-offshore/onshore şirket kuruluş işlemlerini gerçekleştirme, her türlü ticari uyuşmazlığın çözümlenmesi ve ticari davaların takibi hizmetlerini sağlamaktadır.