Uluslararası Ticaret Hukuku

Balkaya & Balkaya uluslararası ticaret hukuku alanında uzun yıllar içinde edindiği deneyim ve uzmanlık ile müvekkillerinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu alanda verilen hukuki hizmetler

• Yabancı şirketlerle yapılacak sözleşmeleri uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde ve ileride doğabilecek ihtilafları göz önüne alarak tanzim etmek;

• Yurtdışında yapılacak yatırımlarda; yatırım yapılacak ülkenin ticaret, yabancı sermaye, vergi, iş ve sair mevzuatı hakkında hukuki görüş vermek, şirket kurma, birleşme ve devralma işlemlerini gerçekleştirmek;

• Yabancı şirketlerle doğan ihtilaflarda gerek Türk Hukuku gerekse uluslararası kaideler çerçevesinde hukuki değerlendirme yapmak; görüş ve tavsiye vermek;

• Franchising, distribütörlük ve sole agency anlaşmalarını hazırlamak;

• Şirketleri Avrupa Birliği hukuk normları hakkında bilgilendirmek ve bu sayede Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatlarda karşılaşılabilecek sorunları asgari düzeye indirmek; uluslararası yatırımlarda vergi ve çifte vergilendirme konularında hukuki görüş vermek;

• İhracat yapan firmaların faaliyetlerini dış ticaret mevzuatına ve özellikle de GATT hükümlerine uygun olarak yürütmelerini temin etmek bulunmaktadır.