İş Hukuku & Aile Hukuku

İş Hukuku & Aile Hukuku

İşçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenlemek, hizmet sözleşmeleri hazırlamak ve incelemek, ihtilaf halinde tarafları mahkeme ve resmi makamlar önünde temsil etmek.

Boşanma davaları, anlaşmalı boşanma, velayet ve vesayet davaları, vasi tayini, miras ve malvarlığı paylaşımı konularında hukuki hizmet vermek.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz İçin Araynız...