Rekabet Hukuku Ve Anti-Dumping Soruşturmaları

Rekabet Hukuku Ve Anti-Dumping Soruşturmaları

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı nezdinde açılmış veya yurtdışında mukim kurumlarca başlatılmış olan anti-dumping soruşturmalarının yürütülmesi ve işbu soruşturmalarda şirketlerin temsili.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz İçin Araynız...