Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Taşınma mülkiyeti kazanılması, tapu iptal, tescil ve istihkak davaları, ipotek tesisi, paraya çevrilmesi, intifa hakkı, şufa hakkı, geçit hakkı, iştira, şufa ve aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilaflar,

kooperatif işlemleri, yabancıların Türkiye'de gayrimenkul edinmesi, yabancılar adına Türkiye'deki gayrimenkuller üzerine ipotek tesisi.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz İçin Araynız...