Deniz Hukuku

Deniz Hukuku

Tüm deniz aşırı ticaret anlaşmalarının yakından irtibatlı olduğu Deniz Hukuku alanında Furkan Aras Hukuk & Danışmanlık Bürosu; sahip olduğu deneyim ile müvekkil şirketlere şu konularda hukuki hizmet vermektedir:

Çarter Parti (C/P) hazırlama, tip C/P ve konşimento (B/L)'lar hakkında hukuki görüş verme, gerekli gördüğü değişiklikleri yapma, ihtilaf çıkması halinde tatbik edilecek hukuku belirleme, gemi tutuklama, tutuklu gemiyi kurtarma, deniz hukuku ile ilgili muhtelif alacaklardan doğan davalar, yükün hasarı, ziyaı ve kaybı, C/P ihtilafları, çatma, yardım ve kurtarma, müşterek avarya, gemi üzerindeki ve yük üzerindeki rehin hakkının tatbiki, gemi siciline tescil ve sicilden terkin, gemi üzerine ipotek tesisi ve deniz hukukunun cari olduğu diğer tüm konularda hukuki yardım ve avukatlık hizmeti sağlamak.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz İçin Araynız...