Ticaret, Banka ve Şirketler Hukuku

Ticaret, Banka ve Şirketler Hukuku

Bankacılık Hukuku açısından da çok önemli olan Akreditifler, ICC Yeknesak Kuralları, Incoterms, şirket kuruluşu, esas mukavele değişiklikleri, anonim ortaklık yönetim kurulunun yetki ve sorumlulukları, organlar arası uyuşmazlıklar, azınlık hakları, imtiyazlı paylar (altın paylar),

tahvil ihracı, şirketlerin feshi, infisahı ve tasfiyesi, şirket birleşme ve devralmaları, nevi değiştirme, SPK mevzuatı, lisans ve distribütörlük anlaşmaları, müvekkilleri adına veya müvekkilleri ile beraber müzakerelere katılma, mevcut sözleşmeler hakkında mütalâa verme, sözleşme tanzimi, joint venture/ortak girişim kuruluş anlaşmasını ve uydu sözleşmeleri kaleme alma, yurt dışında çeşitli ülkelerde şirket-offshore/onshore sirket kuruluş işlemlerini gerçekleştirme, her türlü ticari uyuşmazlığın çözümlenmesi ve ticari davaların takibi.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz İçin Araynız...