Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası Ticaret Hukuku alanında sahip olduğu uzmanlık ile bu alandaki ihtiyaca cevap verme gayreti içerisindedir. Bu alanda vermekte olduğumuz hukuki hizmetlere örnek olarak;

• Yabancı şirketlerle yapılacak sözleşmeleri uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde tanzim etmek, bu ilişkiden ötürü ileride doğabilecek olası ihtilafları göz önüne alarak gerekli hükümleri derç etmek.
• Yurtdışında yapılacak yatırımlarda; yatırım yapılacak ülkenin ticaret, yabancı sermaye, vergi, iş ve sair mevzuatı hakkında hukuki görüş verme, şirket kurma, birleşme ve devralma işlemlerini gerçekleştirme.
• Yabancı şirketlerle doğan ihtilaflarda gerek Türk Hukuku, gerekse uluslararası kaideler çerçevesinde hukuki değerlendirme yapmak; görüş ve tavsiye vermek.
• Franchising, distribütörlük ve sole agency anlaşmalarını hazırlamak.
• Şirketleri Avrupa Topluluğu hukuk normları hakkında bilgilendirmek ve bu sayede Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatlarda karşılaşılabilecek sorunları asgari düzeye indirmek. Uluslararası yatırımlarda vergi ve çifte vergilendirme konularında hukuki görüş vermek.
• İhracat yapan firmaların faaliyetlerini dış ticaret mevzuatına ve özellikle de GATT hükümlerine uygun olarak yürütmelerini temin etmek.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz İçin Araynız...