Uluslararası Yargılama & Tahkim

Uluslararası Yargılama & Tahkim

Müvekkillerinin yurt dışındaki ticari faaliyetlerinden doğan ihtilafların çözümlenebilmesinde aktif olarak yer almaktadır. Bu çerçevede müzakerelere katılmakta, uyuşmazlığın çözümü için

teklif hazırlamakta ve hukuki görüş vermektedir. Uyuşmazlığın bu çalışmalar neticesinde çözümlenememesi halinde yabancı mahkemelerde dava açmakta veya uluslararası tahkim prosedürünü işleterek müvekkilini ilgili tahkim kurulu nezdinde temsil etmekte ya da mediasyon ve arabuluculuk gibi diğer alternatif ihtilaf çözüm yollarına başvurmaktadır. Türk Mahkemelerinden alınan ilamların veya Türkiye'de yürütülen tahkim heyeti kararlarının başka ülkelerde icrasını, aynı zamanda başka ülkelerde alınan mahkeme ve tahkim heyeti kararlarının tanıma ve tenfizini yapmak suretiyle bu kararlara Türkiye'de icra kabiliyeti kazandırmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz İçin Araynız...